Loading...

OVER STICHTING
amsterdam on stage

DOELSTELLING,
MissiE en visiE


Doelstelling

De Stichting Amsterdam on Stage heeft ten doel de bevordering en verbreding van de Nederlandse theatercultuur door middel van het produceren van theater met een bijzondere nadruk op immersive theater, met alle aan dit doel dienstige wettelijke middelen. De stichting is niet gericht op het maken van winst.

Missie

Stichting Amsterdam on Stage is een theaterproductiebedrijf dat de straten en gebouwen van Amsterdam als toneel gebruikt. Wij zijn ontstaan gedurende de lockdown die volgde op de Corona pandemie in 2020/2021 en wij hebben een in eerste instantie daaruit voortkomende vernieuwende kijk op theater buiten de traditionele podia van theaters. Wij willen hiermee onze toeschouwers actief betrekken bij onze voorstellingen. Stichting Amsterdam on Stage biedt haar publiek hiermee innovatieve theatrale ervaringen en beweegt hiermee een nieuw soort publiek naar het theater.

Visie

Stichting Amsterdam on Stage wil met haar theaterproducties een grote aantrekkingskracht hebben op acteertalent. Het onderscheidt zich van andere theaterproductiehuizen door haar unieke producties die niet gebruik maken van traditionele theaterpodia, maar juist floreren op verrassende en indrukwekkende plekken in Amsterdam. De stichting biedt hierdoor acteertalent een nieuw soort podium aan voor hun ontwikkeling.

Stichting Amsterdam on Stage streeft naar het bereiken van een breder publiek voor theater. Zij hoopt dit doel te realiseren door het produceren van innovatieve theaterprojecten en daarmee een breder publiek aan te spreken dan met traditioneel theater.· Stichting Amsterdam on Stage wil de bakermat van immersive theater in Nederland zijn en dit genre grotere bekendheid geven in ons land wat de verdere ontwikkeling hiervan ten goede komt.

Stichting Amsterdam on Stage streeft langdurige, internationale samenwerking na. Het heeft hierbij ten doel de Nederlandse theaterwereld meer open te stellen voor buitenlandse invloeden door het betrekken van internationale regisseurs en andere betrokkenen.

HET ARTISTIEK TEAM Amsterdam on Stage

Louise snouck hurgronje

ARTISTIEKE LEIDER & OPRICHTER

Alice wordsworth

REGISSEUR

Isabella SAINTY

design

Clementine melvin

TEKST SCHRIJFSTER